Coachingbureau INZICH-T
Utrecht

Berichten
adhd-Xtra
Live informatie van adhd-Xtra

PDD-NOS

PDD-NOS is een aan autisme verwante stoornis (Pervasieve ontwikkelingsstoornis "not Otherwise specifïed";voorheen "Atypische Pervasieve Ontwikkelingsstoornis ") In het Nederlands wordt daarvoor soms de term POS-NAO gebruikt. Dat betekent `Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anders Omschreven'.

Kinderen met deze diagnose hebben te lijden van een ernstige informatieverwerkingsstoornis dit maakt het voor hen lastig om te gaan met hun sociale kontakten, emoties, en hun denken. Kinderen met aan autisme verwante contactstoornissen maken wel contact maar doen dit op soms vreemde wijze, bijvoorbeeld door ineens tegen iemand te beginnen over een heel specifiek onderwerp. Er is geen sprake van een wederzijds gesprek en vertrouwdheid. In hun contacten met onbekende volwassenen functioneren zij vaak het beste en dat maakt het er voor de artsen niet makkelijker op een diagnose te stellen.

Deze kinderen hebben geen tot weinig inzicht op de spelregels van het sociale verkeer, luisteren alleen naar die dingen die hen ook echt intresseren en worden daarom in een groep vaak als buitenbeentje gezien en niet geaccepteerd. Daarnaast hebben zij moeite met het in bedwang houden van hun emoties, een beetje angst kan omslaan in totale paniek en kleine ergenissen kunnen leiden tot pure razernij. Hun gedrag is onvoorspelbaar, de oorzaak van een woede of paniek aanval veelal niet aantoonbaar.

Het vermogen tot het onderscheiden van fantasie en werkelijkheid bij deze kinderen is zwak, zij bezitten in tegenstelling tot autisten die vaak erg fantasie-arm zijn, een zeer levendige fantasie die zij nauwelijks kunnen beheersen.De omgang met deze kinderen kan worden verbetert door rekening te houden met hun specifieke handicap. Bijvoorbeeld door maar één opdracht tegelijk te geven en liefst zo simpel mogelijk en daarna te controleren of het kind de opdracht ook begrijpt.

Het leerproces verloopt bij deze kinderen anders dan bij "normale" kinderen. Als een bepaald onderwerp hun interesse heeft kan het heel snel gaan, maar in de meeste gevallen gaat het zeer langzaam, zeker daar waar het de sociale vaardigheden betreft.

Telkens weer zal dezelfde boodschap moeten worden afgegeven en het is van groot belang dat de opvoerder of onderwijzer daarbij zeer veel geduld betracht. Wanneer er bijvoorbeeld boosheid wordt geuit is dat voor het kind uiterst verwarrend, het zal wel de boosheid oppakken waardoor het angstig of verdrietig wordt maar de eigenlijk boodschap komt dan al niet meer door.

"Gebruiksaanwijzing"
Voor Ouders van een kind met PDD-NOS